Pilar Dakwah

1. PEDULI MASJID


Sahabat Masjid adalah program bantuan sarana dan prasarana peribadatan dalam rangka untuk memakmurkan masjid-masjid khususnya di daerah 3T


2. SEDEKAH QUR'AN


Wakaf Qur'an merupakan program pemberian al qur'an kepada para hafidz yang berada di pondok pesantren, masjid/mushollah dan komunitas di daerah 3T


3. DAKWAH KOMUNITAS


Dakwah komunitas adalah progam untuk membantu para Dosen/Mahasiswa yang melakukan dakwah di 3T


4. KADO RAMADHAN


Kado Ramadhan adalah progam pemberian bantuan sembako bagi warga Dhu'afa'


5. ZAKAT FITRAH


Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang salat Idul Fitri.

Zakat fitrah hukumnya wajib untuk seorang muslim yang memenuhi kriteria merdeka (bukan budak atau hamba sahaya), mempunyai kelebihan makanan pada malam dan siang hari raya Idulfitri, juga menemui hari-hari bulan puasa dan awal jatuhnya satu Syawal.

Yang harus dibayarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok sebanyak satu sha’ atau diperkirakan setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter untuk setiap jiwa. Syekh Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa satu sha’ dapat digantikan dengan uang yang setara dengan harga makanan pokok